Hur fungerar aktier? Varför ska man handla med optioner och terminer? Vad är ETFer och hur handlas de? Och vad är obligationer? Detta är några av frågorna du kan få svar på här. Just nu hittar du grundinformation om instrument som handlas på börsen,detta ska byggas på med fördjupningsinformation framöver. Håll även koll vår Eventkalender där vi fyller på med kurser och seminarier som anordnas.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om instrumenttyperna.


Aktier

  • Bli delägare i ett börsbolag
  • Få en del av bolagets vinst
  • Ta del av stigande aktiekurs

Läs mer...


Optioner & Terminer

  • Investera med hävstång
  • Spekulera i stigande eller fallande kurser
  • Skydda ditt aktieinnehav mot kursfall

Läs mer...


ETF/ETP – Börshandlade investeringsprodukter

  • Investera i svåråtkommliga råvaror och marknader
  • Spekulera i stigande eller fallande kurser
  • Investera med hävstång
  • Skydda ditt aktieinnehav mot kursfall

Läs mer...