Veckooptioner

Frågor och svar om Veckooptioner

Vad är en veckooption?

Veckooptioner har till skillnad från månadsoptioner slutdagar varje vecka (utom tredje fredagen i varje månad som är slutdag för månadsoptioner). 

Vad är fördelarna med veckooptioner?

En fördel med veckooptioner är att det är slutdag varje fredag vilket medför att en investerare kan välja en option med slutdag som bäst passar investerarens strategi. En annan fördel är att en investerare får hävstång på sin investering utan att behöva betala ”onödigt” mycket i så kallat tidsvärde. En option blir billigare ju kortare tid till slutdagen, allt annat lika.  

Är det någon skillnad att handla veckooptioner och vanliga optioner ?

Veckooptioner handlas precis som vanliga månadsoptioner på den svenska derivatbörsen. En skillnad mellan veckooptioner och vanliga optioner är vilka dagar slutdagen inträffar, en annan skillnad är att veckooptionernas löptid är maximalt fem veckor. För veckooptioner på index skiljer sig kontantavräkningen på slutdagen på så sätt att den sker mot ett genomsnittsindex som beräknas under en timme mellan kl 15 och 16 på slutdagen. För veckooptioner på aktier sker leverans av underliggande aktier på slutdagen vid lösen, precis som för vanliga månadsoptioner. 

Vilka är handelstiderna?

Handeln sker under samma tider som Börsen är öppen dvs vardagar 09.00-17.25

På vilka underliggande instrument finns veckooptioner?

Veckooptioner finns på OMXS30-indexet samt på några av de mest omsatta svenska aktierna.

Hur beräknas indexets avräkningspris på slutdagen?

Indexvolymens sammantagna genomsnittspris under 1 timme mellan kl 15.00 och 16.00 på lösendagen, det så kallade OMXS30 weekly expiration index som publiceras här » 

Hur ser instrumentnamnet ut för veckooptioner?

Instrumentnamnet är en slags unik kod som innehåller beteckningen för underliggande index/aktie, slutår, slutmånad, slutdag samt lösenpriset. Instrumentnamnet innehåller även bokstaven Y som en identifierare för veckooptioner.

Exempelvis så beskriver instrumentnamn OMXS304H22Y1350 en veckooption på OMXS30-indexet med slutdag 22 augusti 2014  och lösenpris 1350

Instrumentnamn: OMXS304H22Y1350
OMXS30 = Underliggande index
4 = Slutår 2014
H = Slutmånad augusti (köpoption)
22 = Slutdag i slutmånaden
Y = identifierare för veckooption
1350 = lösenprisFör köpoptioner gäller följande beteckningar för slutmånad:
A = Januari
B = Februari
C = Mars
D = April
E = Maj
F = Juni
G = Juli
H = Augusti
I = September
J = Oktober
K = November
L = December

För säljoptioner gäller följande beteckningar för slutmånad:
M = Januari
N = Februari
O = Mars
P = April
Q = Maj
R = Juni
S = Juli
T = Augusti
U = September
V = Oktober
W = November
X = December

Så här enkelt kommer du igång att handla.

Om du redan idag är kund hos en mäklare som erbjuder handel i optioner och dessutom har ett undertecknat derivathandelsavtal så är du redo att börja handla!

Om du inte har ovanstående behöver du göra följande:
1. Öppna ett konto/depå hos mäklare eller bank igenom vilken veckooptioner kan handlas, samt sätta in pengar på kontot.
2. Teckna ett Kundavtal (även kallat ”derivathandelsavtal”) och skicka in det till din mäklare eller bank. Du får avtalet från din mäklare eller bank.
3. När avtalet är mottaget och behandlat av alla berörda parter är du redo att handla veckooptioner!