Cash Settled Single Stock Futures (Aktieterminer med kontantavräkning)

Cash Settled Single Stock Futures, eller Aktieterminer med kontantavräkning, är en enklare produkt att investera i för den som vill spekulera i framtida uppgångar utan att behöva oroa sig för fysisk leverans. Den passar investeringssparkontot och öppnar upp för många nya investeringsmöjligheter. Alla investeringar medför risk så rådgör med din bank innan du börjar.

Hur det fungerar

Terminer är standardiserade finansiella kontrakt där du köper eller säljer ett specifikt underliggande instrument vid ett specificerat framtida datum till ett förutbestämt pris. När du handlar med terminer spekulerar du egentligen i värdeförändringar i det underliggande instrumentet mellan i dag och ett bestämt framtida datum. Det innebär att du kan göra en vinst både i en stigande och i en fallande marknad.

Terminer är instrument som handlas på börsen och är tillgängliga för olika slags finansiella instrument som t.ex. råvaror, aktier eller index. Att handla med terminer i aktier kan potentiellt sett ge hög avkastning tack vare hävstångseffekten och öppnar upp för många nya investeringsstrategier utan att behöva aktielåneavtal.

NASDAQ aktieterminer med kontantavräkning har aktier som underliggande instrument och kontantavräknas, vilket innebär att pengar byter ägare och inte den underliggande aktien, när kontraktet förfaller. Detta gör det här verktyget mycket enklare och mer lämpat för icke-professionella investerare.

Varför är det här en intressant produkt för dig?

• Enkelhet - du som investerare behöver inte tänka på fysisk leverans.
• Kan användas med ett investeringssparkonto (ISK).
• Centralt clearade produkter: NASDAQ Clearing House är din clearingcentral.
• Transparenta produkter utan dolda administrationskostnader som andra konsumentprodukter kan ha.

Var går de att köpa?

Kontakta din bank eller mäklare.