Vad krävs för att lyckas med derivathandel?

Att ha rätt i sin marknadsuppfattning så ofta som möjligt är en grundförutsättning om man ska kunna göra bra affärer. Detta gäller också när du handlar med derivat. Du måste därför försöka bestämma dig för vilka faktorer du tror orsakar kursförändringar.

Systematik

Om du inte bara vill använda din intuition kan du till exempel använda dig av fundamental analys, teknisk analys eller säsongsanalys. Eller en kombination av alla tre. Det finns mängder av böcker som beskriver olika former av analys. När du väl har bestämt dig för en metod måste du göra ett antal affärer för att kunna utvärdera systemet.

Riktigt val av position

När du väl har bestämt dig för en marknadstro gäller det att etablera den position som ger optimal avkastning om du får rätt. Det är därför viktigt att ha kunskap om hur resultattabellen ser ut för respektive position. Kom ihåg att ju större avkastningspotentialen är i en position, desto lägre blir generellt sett sannolikheten för en vinstaffär.

Bevakning

Det går att etablera positioner med optioner och terminer som får en väldigt kraftig hävstångseffekt. Det är därför viktigt att du tar hänsyn till dina möjligheter att följa marknadsutvecklingen när du ska bestämma dig för en lämplig position.

Riskspridning

Satsa inte för mycket på en enskild affär. Även om du känner dig väldigt säker på att du har rätt i din marknadsuppfattning måste du komma ihåg att din motpart antagligen är precis lika säker på sin marknadstro. Handla därför aldrig om du inte har råd att förlora.

Kapitalhantering

Eftersom ingen aktör på marknaden alltid får rätt gäller det att maximera vinsten om din marknadstro är riktig, och framförallt minimera förlusten om den är felaktig. Kom ihåg att det är mycket svårare att vara objektiv i sin marknadsbedömning när man väl har etablerat en position. Bestäm därför redan i förväg hur du ska agera vid olika marknadsutvecklingar. Det är nämligen väldigt lätt att bli övermodig när det går åt rätt håll. Många av dem som handlat aktier och optioner länge är överens om att något av det svåraste och viktigaste som finns är att inse att man hade fel i sin marknadstro och att sälja innan förlusten blir alltför stor. Var därför mycket noga med att fastställa hur mycket du är beredd att förlora på varje derivataffär.

Uppföljning

När du har avslutat en affär är det viktigt att analysera utfallet. Frågor du kan ställa är:
>> Var min marknadstro riktig?
>> Uppnådde jag mitt mål med placeringen?
>> Var min position optimal utifrån min marknadstro?
>> Var min ”timing” bra vid etablerandet och avvecklandet av positionen?

Vare sig du svarar ja eller nej på ovanstående frågor är det viktigt att ställa följdfrågan: Varför blev svaren som de blev? Kom ihåg att det är minst lika viktigt att ingående analysera de affärer som går bra som de som går dåligt – kanske kunde vinstaffärerna ha gått ännu bättre?

Kunskap

Ju mer kunskap du har om instrumenten och de faktorer som styr aktie- och optionsmarknaden, desto större är möjligheten till rätt bedömning och därmed god avkastning – oavsett marknadsklimat.

Om du vill skaffa dig mer kunskap om optioner och terminer erbjuder Nasdaq en interaktiv onlineutbildning via webbplatsen. Utbildningen behandlar både aktier och derivat samt ger dig en inblick i hur du kan kombinera finansiella instrument för bästa avkastning och riskspridning.

Vill du därefter fördjupa dina kunskaper kan du gå en kurs eller vara med på ett seminarium. Mer information om kurser och seminarium finner du på Nasdaq Nordics webbsida. Där finner du även fördröjd kursinformation och mer information om produkterna och hur handeln går till.