Hur realiserar jag vinster och förluster i optioner?

Det är långt ifrån alla optioner som behålls till slutdagen. Många positioner neutraliseras under löptiden, antingen via nettning eller genom att optionsinnehavaren begär lösen.

Som innehavare av optioner har du tre handlingsalternativ:
> Begära lösen
> Nettning
> Invänta stängning med automatisk lösen, kontantavräkning eller förfall

Som optionsutfärdare har du två handlingsalternativ:
> Nettning
> Invänta stängning med automatisk lösen, kontantavräkning eller förfall
 

 

Begära lösen av aktieoptioner

Att utnyttja dina innehavda aktieoptioner genom att begära att få köpa (köpoptioner) eller sälja (säljoptioner) aktier kallas att begära lösen. Lösen av aktieoptioner kan ske när som helst under löptiden men är vanligast på eller omedelbart före slutdagen, det vill säga den sista dagen optionen existerar. I praktiken kontaktar du din mäklare och säger att du vill utnyttja dina optioner. Din mäklare genomför då transaktionen för din räkning enligt optionens villkor.

Optioner som kan lösas när som helst under löptiden brukar benämnas att de är av amerikansk typ, till skillnad från den andra typen av optioner – europeiska, som endast kan lösas på slutdagen. De aktieoptioner som handlas på NASDAQ OMX Stockholm är av amerikansk typ och indexoptionerna av europeisk typ.

Nettning

Alternativet till lösen är nettning, vilket ibland även benämns kvittning. Nettning innebär att du säljer en innehavd option eller köper tillbaka en utfärdad option och därmed realiserar en vinst eller förlust utan att utnyttja optionen. Nettningstransaktionerna kan ske när som helst under löptiden. De flesta optionsinnehavare utnyttjar möjligheten till nettning eftersom det är kursrörelsen i aktien de är intresserade av och inte det företagsägande som ett aktieinnehav innebär.

Invänta stängning med automatisk lösen av aktieoptioner

Om du innehar eller har utfärdade aktieoptioner med realvärde, och inte nettar eller begär lösen senast på slutdagen, kommer lösen att ske automatiskt. Detta innebär att om du innehar köpoptioner med betryggande realvärde kommer aktierna att levereras till dig för lösenpriset och likviden att dras från din depå. Om du har utfärdade köpoptioner med betryggande realvärde är du skyldig att leverera aktierna. Om du inte redan äger aktierna måste du köpa in dessa på marknaden och sälja dem till innehavaren av köpoptionerna.

Om du innehar säljoptioner som har betryggande realvärde och inte nettar dig ur din position säljs dina aktier för lösenpriset till utfärdaren. Om du inte redan äger aktierna måste du köpa in dem på marknaden varefter de säljs till lösenpriset. Om du har utfärdat säljoptioner med betryggande realvärde kommer aktierna att inköpas för din räkning till lösenpriset och likviden att dras från din depå.

Kontantavräkning av indexoptioner

Om du innehar eller har utfärdat indexoptioner med betryggande realvärde och ej nettar dem senast på slutdagen kommer de att stängas och en kontantavräkning infaller. Vad det innebär kan du läsa om på sidan 31 (Kontaktavräkning av indexoptioner, kapitel 8).

Förfall

Optioner som saknar betryggande realvärde på slutdagen förfaller värdelösa.