Var handlar man aktier?

För det mesta hör vi bara talas om Stockholmsbörsen, men det finns faktiskt över tio marknadsplatser för aktiehandel i Sverige. Men se upp med var du handlar – kontrollen och reglerna varierar. Ju färre regler, desto större ansvar faller på dig som investerare.

Säger du börsen vet alla vad du menar – du pratar förstås om Stockholmsbörsen. Men egentligen är det inte så självklart. Vem som helst som följer vissa grundläggande regler kan starta en marknadsplats för aktier. Idag finns det över tio sådana i Sverige. Men att starta en regelrätt börs, som Stockholmsbörsen, är lite svårare.

I dagens lagstiftning finns det två olika sorters marknadsplatser för aktier: reglerade marknader, som i dagligt tal kallas för börser, och handelsplattformar, som även kallas för MTF efter engelskans Multilateral Trading Facility.

Den stora skillnaden mellan de två sorternas marknadsplatser är att börser ställer högre krav på företagen vars aktier ska handlas på börsen än vad handelsplattformarna gör.

För dig som investerare är det tryggare att investera på en börs. Köper du aktier på en börs vet du att företagen lever upp till vissa minimikrav. På en handelsplattform är kraven lägre, både på företagen och på övervakning av själva handeln.

Svenska börser

När ett företag vill att dess aktier ska börja handlas på en börs ansöker företaget om att få noteras. Ett börsnoterat företag är alltså ett företag vars aktier handlas på en börs. Förarbetet inför en notering innebär att man går igenom stora delar av företagets verksamhet för att ta reda på om det lever upp till de krav som ställs.

Företaget Nasdaq driver en nordisk börs under namnet Nasdaq Nordic. Den svenska listan på den nordiska börsen kallas oftast enklast för Stockholmsbörsen. Nordic Growth Market driver en börs som heter NGM Equity. Burgundy är en börs som ägs av nordiska banker och aktiemäklarfirmor. Av dessa är Stockholmsbörsen den överlägset största med flest noterade bolag och störst omsättning.

Listorna skapar ordning

Aktierna på Stockholmsbörsen är indelade i listor för att du lättare ska hitta den aktie du letar efter.

En uppdelning görs beroende på börsvärde. Börsvärdet är det samlade värdet på alla aktier i ett företag. För att få fram börsvärdet multiplicerar du antalet aktier med aktiekursen.

- Listan för stora bolag (large cap-listan) samlar de företag som har ett börsvärde på över 1 miljard euro.
- På listan för medelstora bolag (mid cap) återfinns företag med ett börsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard euro.
- Listan för små bolag (small cap) samlar bolag med ett börsvärde under 150 miljoner.

Förutom storlekslistorna är börsens aktier uppdelade i tio branscher: energi, material, industrivaror och -tjänster, sällanköpsvaror och -tjänster, dagligvaror, hälsovård, finans och fastighet, informationsteknik, teleoperatörer och kraftförsörjning.

Lägre krav vid handelsplattformarna

Kraven på företag som noteras på en börs är högt ställda. Det innebär att en börsnotering ofta kostar företagen mycket pengar. För små, mindre etablerade företag är en börsnotering ofta en omöjlighet, på grund av alla kostnader den medför.

Därför finns alternativa marknadsplatser som ställer lägre krav på bolagens redovisning och rapportering. Dessa kallas för handelsplattformar eller MTF:er efter engelskans multilateral trading facility. Man talar om att företag är listade på dessa plattformar. Företag är noterade på en börs.

Handelsplattformarna är en mycket friare form av marknadsplats där bolagen som driver plattformarna själva har stor frihet att bestämma vilka regler som ska följas. Det innebär att plattformar skulle kunna ställa lika höga krav på öppenhet och redovisning som Stockholmsbörsen gör. Ofta innebär det dock att kraven är betydligt lägre. Lägre krav på de listade bolagen ställer i sin tur högre krav på att investerarna själva söker information om bolagen.

Vem som helst kan inte starta en handelsplattform, det kan bara göras av en börs eller ett värdepappersinstitut. Det finns idag fyra handelsplattformar:

- First North, drivs av Nasdaq
- Nordic MTF, drivs av Nordic Growth Market
- Aktietorget, drivs i egen regi
- Burgundy, drivs i egen regi

Fler handelsplattformar i framtiden

Ny lagstiftning kring handelsplatser för aktier infördes under 2008 för att skapa en gemensam europeisk marknad för aktiehandel. Det nya direktiv som styr handeln heter MiFID, Markets in Financial Instruments Directive.

Lagstiftningen har fört med sig att nya europeiska handelsplattformar startats, bland andra plattformarna Chi-X och Turquoise. På dessa handlas de mest omsatta aktierna från olika europeiska börser.

Företag har alltså sina aktier listade på olika ställen. Men de nya reglerna påverkar inte dig som kund direkt. Lagen stadgar att det är upp till din aktiemäklare att hitta den marknadsplats som ger dig som kund de bästa villkoren. Detta krav på mäklaren kallas ”bästa möjliga utförande” (best execution) i MiFID-lagstiftningen.

Annan organiserad handel

Förutom börser och MTF:er finns andra marknadsplatser som organiserar handel i aktier, bland annat små listor som Alternativa aktiemarknaden och Göteborgslistan. Företag som organiserar handeln måste själva övervaka att handeln går rätt till. Det finns inga krav på att aktieägarna ska få löpande information av bolaget och inte heller på att insynspersoners aktiehandel ska redovisas.