Varför finns börsen?

Börsen finns inte bara till för att erbjuda dig en möjlighet att köpa och sälja aktier. Den är faktiskt nödvändig för en väl fungerande samhällsekonomi.

Ett företag ger bara ut nya aktier när de behöver få in mer pengar till sin verksamhet. Den vanligaste sortens aktieaffär är därför inte när ett företag säljer aktier till nya aktieägare, utan när en aktieägare säljer vidare sin andel till någon annan.

När du vill sälja dina aktier måste du nämligen hitta en köpare som vill överta din ägarandel. Att hitta en köpare går till som på vilken auktionssajt på nätet som helst. Du lägger ut din produkt/aktie, sätter ett pris och väntar på att köparna ska flockas. Handelsplatserna för aktier kallas börser och handelsplattformar. I stället för begagnade cyklar och designerkläder säljs ägarandelar i företag.

När du vill sälja en aktie gör du upp med en köpare om ett pris, via börsen. Er affär berör inte alls företaget som aktien är ett delägarskap i.

Det är lätt att tro att företagen påverkas när priset på deras aktier stiger eller sjunker på börsen. Men direkt händer faktiskt ingenting. På samma sätt som att Apple inte påverkas när du säljer en begagnad ipod, påverkas inte Apple direkt när du säljer dina Appleaktier.

Företagen påverkas däremot indirekt. Om de i framtiden behöver skaffa mer kapital genom att ge ut nya aktier, så är förutsättningarna bättre om aktiekursen står högt. Om aktien går dåligt kan det dessutom ge företaget en dålig image.

Varför finns börsen?

Börser finns till för att aktieägare ska kunna sälja sina aktier och nya ägare ska kunna kliva in i deras ställe. Mer teoretiskt brukar man säga att börser bidrar till en effektiv resursfördelning. Med det menar man att de pengar som finns i samhället på ett snabbt och smidigt sätt går till dem som har bäst användning för dem. De företag som har bra idéer men står utan pengar kan gå till börsen och presentera sina idéer. Tycker du eller andra investerare att idén är bra köper ni aktier i företaget. Företaget som behöver pengar får på så sätt in resurser och kan satsa på att utveckla sin idé. Du får möjlighet att investera och få dina pengar att göra nytta och ge avkastning.

I en hård konkurrens är det bara företagen med de bästa idéerna som får finansiering. Det leder till att samhällets utveckling hela tiden går snabbt framåt.

Börsen viktig för samhället

Börser fyller flera viktiga funktioner i samhället:

Företag behöver ofta pengar på längre sikt än vad en investerare är villig att låna ut sina pengar. För att företagen trots detta ska kunna få in riskkapital är det viktigt att ha en fungerande börs. Då kan ägare som behöver få ut sina pengar ur en investering sälja sina aktier till någon annan. Företaget behåller riskkapitalet, det är bara namnet på ägaren som skiftar.

Om företag får in pengar för att utveckla idéer och växa, skapas jobb i samhället. Dessutom går forskning och teknikutveckling framåt om idéerna får tävla om resurserna i öppen konkurrens mot varandra.

Börsen bidrar också med att öppna upp de stora företagen för allmänheten. All ekonomisk redovisning offentliggörs, vilket leder till att både politiker och småsparare får en inblick i vad företagen sysslar med. Utan de krav som börsen ställer skulle sådan insyn vara betydligt mer ovanlig.

Bolag som finns på börsen måste leva upp till högt ställda krav på ekonomisk redovisning. Det gör att bolagen tvingas sköta sig exemplariskt. Att företagen har en välordnad ekonomi ligger i allas intresse, eftersom de bidrar med både arbetstillfällen och skatteintäkter i samhället.

För privatpersoner är den viktigaste funktionen att man på börsen kan placera pengar som ger bra avkastning, men inte är bundna på lång tid.

Sammantaget är fungerande börser en förutsättning för en välmående ekonomi.