På vilka olika sätt kan man äga aktier?

Hur vill du spara i aktier? Det finns olika sätt att välja mellan, beroende på tidshorisont, hur hög risk du vill ta och hur mycket tid du vill lägga ner på ditt sparande. Att spara i aktier innebär risk på kort sikt, eftersom börsen kan gå både upp och ner. Därför är det ditt långsiktiga sparande du ska satsa i aktier.

Äga direkt

Det första sättet är att köpa aktier i enskilda företag. Ju fler företag du köper aktier i, desto mindre blir risken du tar. Om du investerar i många olika företag minskar du risken att förlora dina pengar om det skulle gå dåligt för ett av ”dina” företag. Om du köpt aktier i flera företag kan några gå bra och andra mindre bra utan att du riskerar att förlora pengar. Din avkastning blir genomsnittet av utvecklingen i dina olika aktieinnehav.

Företagen du köper aktier i bör dessutom syssla med olika saker. Du ska inte köpa aktier i bara modeföretag eller bara skogsbolag. Köper du aktier i företag som gör samma sak riskerar du att alla dina aktier tappar i värde om något negativt inträffar som påverkar hela branschen. Om elpriset stiger påverkas förmodligen alla skogs­bolag eftersom de i sin verksamhet använder mycket el. Höjda elpriser leder till höjda kostnader och minskade vinster. Om du däremot köper aktier i bolag som verkar inom olika branscher påverkas du inte på samma sätt. Äger du samtidigt aktier i ett energibolag, som faktiskt kan tjäna på att elpriserna går upp, så har du spridit risken.

Äga investmentbolag

Vill du köpa aktier och automatiskt sprida risken är investmentbolag ett alternativ. Ett investmentbolag är ett vanligt aktiebolag vars affärsidé är att handla med aktier i andra företag. Det innebär att du indirekt äger aktier i många olika företag när du köper aktier i ett investmentbolag. Ett smart sätt att sprida risken, trots att du bara behöver köpa aktier i ett företag.

Men alla investmentbolag är inte likadana, vissa investerar i stora, stabila företag, andra satsar bara på små tillväxtbolag. Vissa köper aktier i många olika bolag och andra fokuserar på ett fåtal företag. Därför ska du alltid ta reda på i vilka företag investmentbolaget äger aktier och hur de jobbar innan du köper aktier i ett investmentbolag.

Äga via fonder

Ett enkelt sätt att bli aktieägare är genom att spara i aktiefonder. En fond är en samling värdepapper som ägs gemensamt av flera sparare. Du sparar i fonden genom att köpa andelar av den. Köper du 1 procent av fonden får du 1 procent av alla de innehav som fonden innehåller.

Att köpa andelar i en aktiefond är alltså ett sätt att investera i aktier. Men fondsparande innebär andra rättigheter och skyldigheter.

Investmentbolag eller fond?

Aktiefonder och investmentbolag kan tyckas vara lika; båda innebär att du indirekt äger aktier i flera olika företag. Men det finns stora skillnader.

I en fond äger du som andelsägare delar av alla värdepapper som finns i fonden. I ett investmentbolag äger du aktier i bolaget, som i sin tur äger aktier i andra bolag. Det betyder att du har ett bättre juridiskt skydd som fondägare. Om fondbolaget går i konkurs äger du fortfarande dina fondandelar. Om investmentbolaget går i konkurs kan dina aktier bli värdelösa.


Dessutom styrs aktiefonder av hårda regler kring hur de får investera. De måste exempelvis äga aktier i minst 16 olika bolag, men de flesta äger betydligt fler än så. Fonder får heller inte köpa aktier i vilka företag som helst. Det gör att fondsparande är en säkrare sparform.

Investmentbolag har inga sådana regler och det är därför upp till dig att ta reda på i vilka företag de investerar för att få en bild av vilken risk du tar och vilken avkastning du kan få när du investerar.

Fördelen med investmentbolag är kostnaderna. När du äger fonder betalar du en förvaltningsavgift varje år. Investmentbolaget har förstås också kostnader för att driva sin verksamhet, så en del av aktiekapitalet satsas på administration i stället för på investeringar i andra företag. Men andelen av pengarna som går till administration är ofta lägre än i en fond.