Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) är ett ledande globalt teknikbolag som stöttar företag, investeringsförvaltare, banker, mäklare och börsoperatörer när de navigerar och interagerar med de globala kapitalmarknaderna. Vi strävar efter att leverera världsledande plattformar som förbättrar likviditeten, transparensen och integriteten i den globala ekonomin. Med vårt mångsidiga utbud av data, programvara, marknadsplatser och kundcentrerade tjänster stöttar vi företag att utvecklas och växa. För att lära dig mer om Nasdaq, våra tekniska lösningar och karriärmöjligheter, besök oss på LinkedIn, på X @Nasdaq eller på www.nasdaq.com.

Historik

1808 Köpenhamns värdepappersbörs (ideell organisation) startar handel.
1863 Stockholms fondbörs grundas.
1912 Helsingfors värdepappersbörs grundas.
1985 Islands börs ICEX grundas.
OM (Optionsmarknaden) startar derivathandel i Stockholm.
1987 OM världens första börsnoterade börs SOM (Finlands optionsmarknad) inrättas.
1988 Danska optioner och terminer börjar handlas på Köpenhamnsbörsen.
1989 ICEX lanserade sitt första handelssystem.
1990 OMs första automatiska värdepappershandelssystem SAX används på Stockholmsbörsen.
Helsingfors börs börjar med elektronisk handel.
Första aktier noterade på Island.
1991 Världens första integrerade derivathandel och clearing-system i OM.
Handel inleds i isländska aktier.
1992 Vilnius fondbörs inrättades och höll sitt första möte med 19 noterade värdepapper.
1993 Stockholmsbörsen blir ett aktiebolag.
Riga Stock Exchange grundades.
Vilnius fondbörs inledde sin verksamhet.
1994 OM blir första börs i Europa att acceptera fjärrmedlemmar.
1995 Tallinnbörsen grundades.
Helsingfors värdepappersbörs (HAP) blir ett aktiebolag.
1996 Köpenhamnsbörsen blir ett aktiebolag.
Tallinnbörsen öppnades för handel med 11 noterade värdepapper.
1997 OM etablerar ”derivatives link network”. SOM (Finlands Optionsmarknad)och HAP fusionerar och blir HEX.
1998 Sammanslagningen av OM och Stockholmsbörsen -> OM Gruppen.
Köpenhamns fondbörs och Stockholmsbörsen ingår en strategisk allians som heter NOREX Alliance. NOREX Alliance var unik genom att som första börsallians genomföra ett gemensamt system för aktiehandel och harmonisera regelverken i fråga om handel och medlemskap mellan börser.
Vilnius fondbörs blev ett aktiebolag.
1999 HEX och finska värdepapperscentralen bildar HEX-gruppen.
Isländska börsen blir ett aktiebolag.
2000 TSE och Estlands värdepapperscentral går ihop -> TSE Group Joint Baltic List tillkännages.
Den isländska börsen blev en partner i NOREX Alliance och flyttade senare samma år sin handel till det gemensamma handelssystemet SAXESS.
2001 HEX förvärvar strategiska ägande av TSE-gruppen och skapar HEX Tallinn.
Gemensamma medlems- och handelsregler inleds i Norden för Sverige, Danmark, Norge och Island.
Oslo Børs flyttade sin aktiehandel till NOREX alliansens gemensamma SAXESS handelssystem.
2002 Bildandet av EDX derivatbörs - OM och London Stock Exchange.
Rigabörsen går med i lettiska värdepapperscentralen.
HEX blir en större aktieägare i RSE-gruppen ICEX.
Investeringstjänstedirektivet (isländska värdepapperscentralen) upprättar ett gemensamt holdingbolag.
2003 Sammanslagningen av OM och HEX-gruppen -> OMHEX.
Färöiska obligationer noterade på ICEX.
2004 Förvärv av Vilnius fondbörs.
Finska och svenska värdepapperscentralerna (APK och VPC) går samman och bildar NCSD, som senare blir en del av Euroclear Group.
OMHEX varumärket ändras till OMX.
Införande av gemensam handelsplattform på alla nordiska börser. ICEX öppnar en ETF marknad.
2005 Sammanslagningen av OMX och Köpenhamnsbörsen.
Alternativa marknaden First North startar i Danmark.
Utländska aktier noterade för första gången på ICEX.
2006 Lansering av OMX Nordiska Börs varumärke (Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn).
Införande av gemensam presentation av nordiska börsbolag och harmoniserade nordiska noteringskraven.
Handel inleds på den alternativa marknaden iSEC på isländska börsen.
Sammanslagningen av OMX och isländska börsen (inkl. isländska värdepapperscentralen).
2007 First North lanserades i Sverige och Finland.
Isländska iSEC blir First North.
OMX förvärvar Armeniska börsen.
NASDAQ förvärvar OMX och NASDAQ OMX Group är född.
2008 NASDAQ OMX förvärvar delar av Nord Pool som blir NASDAQ OMX Commodities
2009 NASDAQ OMX Stockholm öppnas för handel i de mest omsatta norska aktierna.
2010 NASDAQ OMX lanserar INET handelsplattform över sina sju nordiska och baltiska kapitalmarknader.
Läs mer om NASDAQ OMX Group på koncernens hemsida.