INFORMATION PER MARKED/ORDREBOG

Danske obligationer kan handles på op til 5 forskellige markeder, hver med sin funktionalitet:


The Cash Bond Trading (ordinære) marked

Det ordinære marked, hvor der kan indlægges ordrer for automatisk match og indberettes OTC- og SI-handler for publicering (APA-handler).


Auktionsmarkeder

Der er fire forskellige auktionsmarkeder. Hovedargumentet herfor er behovet for at kunne anvende auktionsfunktionaliteten til forskellige formål. De forskellige markeder kan identificeres ved et suffix – BB, ILS, ISS og TAP.

  • BB: Anvendes til tilbagekøbsauktioner (Buy Back), dvs. anvendes af udstederne til tilbagekøb af tidligere udstedte obligationer – handlerne har standard afviklingsperiode

  • ILS: Anvendes til periodiske emissionsauktioner, hvor handlerne typisk har en relativ lang afviklingsperiode

  • ISS: Anvendes til periodiske emissionsauktioner, hvor handlerne har standard afviklingsperiode

  • TAP: Anvendes til daglige tap-emissioner, dvs. anvendes af udstederne til daglige udstedelser i forbindelse med nye udlån – handlerne har standard afviklingsperiode

Handlerne, der indgås i BB-, ISS- and TAP-markederne, indgår alle i beregningen af prisstatistikkerne for danske obligationer. Handler der indgås i ILS-markedet indgår ikke, da disse har afvigende afviklingsperioder.


Obligationstype:


Udsteder
Kupon/udløb
Rentetype  Fast  Variabel
Mulighed for afdragsfrihed  Ja  Nej
Åben / Lukket  Åben  Lukket
Obligationstype II Skattekammerbeviser Ståendelån Serielån Uamortisable lån Præmieobligationer
Valuta DKK EUR      
Udsteder
Underliggende    Aktier  Rente  Valuta  Andet  X-relateret
Valuta
Udsteder
Obligationstype II    Konvertible obligationer  Andre obligationer