Kreditor indeksfaktorer: Restgæld/obligationer
Indekskorrektionsfaktorer: Restgæld/obligationer
Debitor indeksfaktorer: Ejebolig, hovedstol
Støttet byggeri, hovedstol
Rederiindeks 1 1/2 pct.
Rederiindeks 3 pct.

Government Bonds

 

 
Referenceindeks: