Obligationer

När du köper en obligation vet du hur hög din avkastning kommer att bli. Risken är alltså låg, men avkastningen blir därefter.

En obligation är ett skuldebrev. Det innebär att du lånar ut dina pengar till staten, en kommun eller ett företag. Som ”bevis” på lånet blir du ägare av skuldebrevet och som tack för lånet får du betalt i form av ränta.

När du köper obligationen bestämmer du på hur lång tid du lånar ut dina pengar – du väljer en obligation med en viss löptid. Normalt varierar löptiden mellan två och tio år. Om löptiden är kortare än ett år kallas skuldebrevet för certifikat i stället för obligation. En obligation har alltså alltid en löptid på mer än ett år.

Att köpa en obligation som löper över flera år kan kännas som en lång tid att binda upp dina pengar på. Men det går att sälja obligationen före löptidens slut, om du skulle behöva pengarna du investerat. Om du säljer under löptidens gång är du inte garanterad att få tillbaka hela ditt insatta belopp. Hur mycket du får tillbaka beror på hur hög räntan är. Om räntan gått upp sedan du köpte obligationen får du mindre tillbaka än vad du betalade. Om räntan sjunkit har dina obligationer stigit i värde och du tjänar på affären.
 

Olika varianter

Det finns många olika sorters obligationer.

Premieobligationerna är en speciell variant. Det är statens eget sätt att låna pengar av allmänheten. På en premieobligation får du inte en garanterad ränta utan en chans att vinna pengar på ett lotteri. Ju fler obligationer du har, desto större blir sannolikheten att du vinner. Men till skillnad från ett lotteri så förlorar du inte insatsen om du inte vinner. Du får fortfarande dina pengar tillbaka, om du satsat 10 000 får du 10 000 vid löptidens slut. Det du går miste om är den ränta du skulle ha fått om du i stället satsat på en vanlig obligation eller en annan sparform. Det är vad du betalar för att få chansen att vinna på lotteriet.

Realränteobligationer är obligationer som garanterar dig en viss avkastning, oavsett inflationen. Om realränteobligationens ränta är 2 procent och inflationen ligger på 2,5 procent kommer din ränta att bli 2 2,5, det vill säga 4,5 procent.


Fördelar med obligationer

En obligation är en sparform som kan ge högre avkastning än ett bankkonto. När du köper en obligation vet du från början exakt vilken avkastning du kommer att få, eftersom räntan är densamma under hela löptiden. Du vet också att du kommer att få tillbaka ditt insatta kapital vid löptidens slut. Obligationer är alltså ett tryggt alternativ.
 

Nackdelar med obligationer

Avkastningen är förhållandevis låg och om du vill vara säker på att få den utlovade avkastningen måste du binda dina pengar under en viss tid.