Börshandlade investeringsprodukter, ETP

Börshandlade investeringsprodukter eller ETP är samlingsnamnet på värdepapper som är listade och kan handlas på börsen som ex Bull och Bearcertifikat, Warranter, Minifutures och Certifikat. En börshandlad investeringsprodukt följer värdet på en underliggande tillgång vilket gör det enkelt för dig att  investera i exempelvis råvaror, index, enskilda aktier eller olika kombinationer av dessa.

Vill du lära dig mer om börshandlade investeringsprodukter? Filmerna nedan ger dig en bra introduktion:

Så handlar du med börshandlade investeringsprodukter

 

Felix von Bahr på Nasdaq förklarar grunderna i börshandlade produkter och hur du kan använda dem när du investerar.


Lär dig grunderna för Bull- och bearcertifikat

 

Bull- och bearcertifikat med hävstång är värdepapper med en fast hävstång under handelsdagen. Med ett bullcertifikat kan du tjäna pengar om underliggande tillgång stiger i värde, och med bearcertifikat kan man tjäna pengar om underliggande tillgång sjunker i värde. Carl Johan från Nordea berättar mer om hur instrumenten fungerar.

Läs mer om Bull- och bearcertifikat »


Dra nytta av börsens mest populära aktier med Bull-och bearcertifikat

 

Gustaf Hamilton berättar om hur bull- och bearcertifikat på börsens populäraste stora och mellanstora bolag kan användas i din portfölj.


Bättre avkastning med spreadcertifikat

 

Stora förvaltare och investerare har under många år dragit nytta av att handla så kallade spreadar. Att handla spreadar innebär att det går att tjäna pengar när spreaden, den relativa prisskillnaden, mellan två olika tillgångar ökar eller minskar. Kristin Gulliksson från Handelsbanken berättar om spreadcertifikat, hur de handlas och vilka fördelar som finns med instrumenten.

 


Investera i Bitcoin på börsen

 

Nu är det möjligt att handla ett börshandlat certifikat som följer utvecklingen på den digitala valutan Bitcoin, direkt på Stockholmsbörsen. Genom att investera i certifikatet kan du som investerare på ett enkelt sätt exponera dig mot värdet på Bitcoin. Om värdet på Bitcoin går upp, ökar också det börshandlade certifikatet i värde, och tvärt om. Läs mer om certifikatet här.

 


Investera i Smart Beta med STRIKT

 

Genom värdepappren STRIKT erbjuder Nordea möjligheten att investera i flertalet Smart Beta-index som är utvecklade tillsammans med Nasdaq. Smart Beta, som blivit ett väldigt populärt begrepp det senaste året, är index som är sammansatta av exempelvis de aktier som ger högst procentuell utdelning, eller de aktier som har lägst volatilitet på Stockholmsbörsen. Lär dig mer om Smart Beta och Nordeas STRIKT instrument i filmen