Ny referencekurs for danske realkreditobligationer

Nasdaq Copenhagen Konsolideret Referencekurs er den nye kurs på danske realkreditobligationer. Ny EU-lovgivning har siden 3. januar ændret handelsmønsteret for danske realkreditobligationer med en fragmentering af kursbilledet til følge.

For at imødegå en svækkelse af pristransparensen har Nasdaq Copenhagen i samarbejde med Finans Danmark indført ny frivillig standard for rapportering samt en ny konsolideret referencekurs for danske realkreditobligationer. Den nye referencekurs finder du i højre kolonne på hver enkelt obligations mikroside.

Nasdaq Copenhagen Konsolideret Referencekurs er en konsolidering af den børshandlede kurs, de indrapporterede OTC-handler samt eksempelvis kurs på ny-udstedelser og såkaldte loan payments, som ikke tidligere var del af børskursen.

Derfor er Nasdaq Copenhagen Referencekursen i realiteten en forbedring af den forhenværende referencekurs, og er den kurs som låntagere, investorer og erhvervsmedier bør anvende, hvis man fremover vil følge kursen på de danske realkreditobligationer.

Ændringen er lavet for at bibeholde den høje transparens, der har kendetegnet det danske marked for realkreditobligationer ved at konsolidere kursen på alle handler som indrapporteres til en APA med de som handles over fondsbørsen. I obligationsmarkedet er det traditionelt de færreste handler som handles over børsen. Handler gøres imidlertid oftest som OTC-handler mellem børsmæglere, som efterfølgende har rapporteret handlen til børsen.

I Danmark har det været standard at børsmæglere rapporterede deres handler til børsen for at sikre en høj grad af pristransparens for markedsdeltagerne. Det har ikke været tilfældet i andre europæiske markeder. Denne manglende transparens i prisbilledet for obligationsmarkedet søger MiFID II at afhjælpe ved at indføre fælles indrapporteringsregler i hele Europa, hvilket dog rammer den eksisterende praksis i Danmark. Med samarbejdet mellem Finans Danmark og Nasdaq Copenhagen har det været muligt at fastholde og forbedre transparensen i det danske obligationsmarked med indførelsen af Nasdaq Copenhagen Konsolideret Referencekurs.

Er man professionel modtager af kursinformation bør man rette henvendelse til sin kursdata-leverandør, hvis man ikke modtager den ønskede kursinformation


Obligationstype:


 
Udsteder
Kupon/udløb
Rentetype  Fast  Variabel
Mulighed for afdragsfrihed  Ja  Nej
Åben / Lukket  Åben  Lukket
Obligationstype II Skattekammerbeviser Ståendelån Serielån Uamortisable lån Præmieobligationer
Valuta DKK EUR      
Udsteder
Underliggende    Aktier  Rente  Valuta  Andet  X-relateret
Valuta
Udsteder
Obligationstype II    Konvertible obligationer  Andre obligationer