Aktieskolen for begyndere med PT Jocke

Hvad er en aktie?
En aktie er en ejerandel i et aktieselskab, som giver dig ret til at deltage i og stemme ved generalforsamlinger, men også mulighed for at få del i virksomhedens eventuelle overskud i form af et såkaldt aktieudbytte. Som aktieejer er du delejer af virksomheden, og dermed bidrager du også til virksomhedens mulighed for at vokse.

Hvilke aktier er der at vælge imellem?
Der er 157 børsnoterede virksomheder på NASDAQ OMX København. De aktier, du kan vælge imellem, finder du hos din bank, din netmægler og på vores webside www.nasdaqomxnordic.com samt større dagblade. Der findes forskellige lister, hvor du kan finde de noterede aktier, afhængig af virksomhedens størrelse og omsætning. Det som typisk har nye investorers bevågenhed, når man vil begynde at investere i aktier, er Danmarks 20 største virksomheder, som indgår i OMX C20-indekset. Når du skal vælge aktier, er det en god idé at vælge virksomheder eller brancher, som du har en personlig interesse i – så bliver det sjovere at følge deres udvikling. De fleste brancher er repræsenteret på børsen.

Hvad menes der med en aktieportefølje?
Den sammensætning af forskellige virksomheder, som man vælger at investere i, kaldes for en aktieportefølje. Det er klogt at sprede sin risiko og købe aktier i flere forskellige virksomheder og brancher. Det er altså denne blanding, der udgør den såkaldte aktieportefølje. Fordelen ved at sprede sine investeringer er, at man mindsker risikoen for tab, da man ikke er afhængig af en enkelt eller nogle få virksomheder.

Hvordan fungerer aktiehandel i praksis?
Som privatperson kan man ikke handle direkte på børsen. Man skal have et depot (en konto) hos en bank eller en netmægler. Sådan et kan du nemt få online eller ved at kontakte din bank. Sammenlign gerne de forskellige aktørers afgifter for depot og kurtage, da de kan variere. Når du har oprettet en konto, skal du bare vælge, hvilke aktier du vil investere i.

Hvordan køber jeg aktier?
Hvad gør jeg, når jeg har åbnet mit depot, overført penge og bestemt mig for, hvilke aktier jeg vil købe?

Aktier handles i antal andele, og prisen er pr. andel. Du skal derfor beslutte dig for, hvor mange aktier du vil købe samt til hvilken pris eller 'limit', som man plejer at kalde det. Limit er den øvre eller nedre grænse for, hvad du vil købe for eller sælge til.

Ordredybde/ordrebog er et udtryk, der forekommer inden for aktiehandel. Handlen på en børs er organiseret som en auktion, hvor købere og sælgere mødes. Efter hver afsluttet handel findes der tre priser: Seneste afsluttede handel (for eksempel 115,00), hvad den laveste sælger kræver (for eksempel 115,25), og hvad den højeste køber er villig til at give (for eksempel 114,75). I praksis findes der sælgere, som vil have en højere pris, og købere, som vil betale mindre. Ordredybden viser de forskellige niveauer, og hvor mange aktier der findes på de respektive prisniveauer. Man kan betragte ordrebogen som en oversigt over de ordrer, der lige pt. ligger og venter på en matchende ordre.

Hvordan tjener jeg penge på aktier?
Man kan få afkast på sin investering på to forskellige måder. Dels ved at den virksomhed, som du ejer aktier i, vokser og klarer sig så godt, at aktiekursen stiger, og dels ved et såkaldt udbytte, hvor virksomheden giver aktieejerne en del af overskuddet. Det kan være klogt at geninvestere udbyttet og dermed få aktieporteføljen til at vokse.

Hvordan skal jeg tænke som ny aktieinvestor?
Når man investerer i aktier, løber man altid en risiko – det er den pris, man må betale for et stort afkast på langt sigt. Ved at følge visse regler kan man mindske risikoen. Man plejer at tale om 'de syv gyldne regler' og ved at følge dem, får du markant større chance for at opnå et godt afkast på dine aktier.

1. Sæt mål for dine investeringer i aktier og aktiefonde – tænk langsigtet
Det er dig, der sætter målet for dine aktieinvesteringer. Hav realistiske forventninger. Historisk set har aktier givet et gennemsnitligt samlet afkast på omkring 10 % om året. På kort sigt kan aktiers værdi svinge kraftigt. Aktier og investeringsforeninger er derfor en langsigtet investeringsform.

2. Investér jævnligt
Lad være med at investere hele den kapital, som du har afsat til aktier og investeringsforeninger, på én gang. Så risikerer du at købe dyrt. Brug dit aktieudbytte til nye investeringer, og undgå at hoppe ind og ud af markedet – det vil ofte medføre store omkostninger.

3. Minimér dine risici
Lad være med at satse alt på én aktie eller nogle få aktier. Køb 10-15 aktier i 5-6 forskellige brancher. Så er du mindre udsat for udsving i såvel virksomheder som brancher. Solid risikospredning giver en vis beskyttelse, hvis enkeltstående aktier i porteføljen falder i værdi.

4. Vær forsigtig med belåning
Aktiekøb for lånte penge kan give et stort udbytte i en fart, men det kan også føre til en privatøkonomisk katastrofe. Det kræver stor erfaring med aktiemarkedet at købe aktier for lånte penge.

5. Hold dig velinformeret, og følg ikke ukritisk andres råd
Det kræver viden at få succes med at investere i aktier. Du bør derfor altid forsøge at holde dig opdateret om de virksomheder, du ejer aktier i. Følg med i, hvad der rapporteres om virksomhederne. Læs årsrapporter og halvårsrapporter. Lyt gerne til råd fra andre, men følg ikke rådene ukritisk. Sæt dig altid ind i tingene selv. Du er den eneste, der kommer til at stå på mål for konsekvenserne ved at have fulgt dårlige råd.

6. Foretag din egen analyse
Køb ikke aktier i virksomheder, som du ikke har undersøgt nærmere og har et godt kendskab til. Foretag din egen analyse af såvel virksomheden som den investeringsforening, du vil købe aktier i.

7. Opstil regler for, hvornår du skal omplacere
Foretag en omplacering, når nogle af dine aktier begynder at udgøre en for stor andel af din portefølje, eller når virksomheden ikke længere lever op til de forudsætninger, der var gældende på investeringstidspunktet. En for hyppig revurdering af dine investeringer kan være unødvendigt stressende og føre til forkerte beslutninger. Planlæg dine omplaceringer, så du ikke skal betale unødvendig skat.

Hvor aktiv skal jeg være?
Det er der ingen regler om – det afhænger af din interesse, og hvor meget tid du har til det. Ofte stiger aktiviteten dog i takt med interessen. Det er sjovt at handle, og eftersom du nemt kan følge din portefølje på nettet, er det ikke så kompliceret, som man skulle tro, at blive aktiv aktieejer.