trackercertifikat och hävstångscertifikat

Trackercertifikat och hävstångscertifikat är värdepapper utgivet av en bank. Värdet på en trackercertifikat och hävstångscertifikatföljer värdet på den underliggande tillgången och dess utveckling.  Trackercertifikater och hävstångscertifikater gör det möjligt att investera i tillgångar som annars inte är så lätt för privatinvesterare att investera i, exempelvis råvaror. De underliggande tillgångarna som du kan investera i med en trackercertifikat och hävstångscertifikatkan exempelvis vara ett index, en enskild aktie, en valuta eller en kombination av dessa. Trackercertifikat och hävstångscertifikat erbjuder en mängd olika investeringsmöjligheter för olika behov och marknadstro.

Genom att köpa en trackercertifikat och en hävstångscertifikatkan du som investerare få avkastning i både uppåtgående och nedåtgående marknader. trackercertifikat and hävstångscertifikatgör det också möjligt att sprida risken i din portfölj genom att köpa flera olika tillgångsslag såsom råvaror och valutor, eller genom att hedga ett befintligt innehav.

 

Trackercertifikat och hävstångscertifikat

Även då presentationen har utarbetats på grundval av den bästa tillgängliga informationen, accepterar Nasdaq inget ansvar för de beslut som fattas av någon baserat på denna information.

Att investera i värdepapper innebär risker. Värdepapper kan gå upp och ner i värde och det finns ingen garanti på att du får tillbaka din investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Innehållet i detta dokument är föremål för ansvarsfriskrivning och upphovsrättsliga villkor som anges i http://www.nasdaqomx.com/disclaimerandcopyright.